СЕРТИФИЦИРАН УЧЕБЕН ЦЕНТЪР НА СТЕМО
Списък на курсовете
Екип
Ресурси
Програма
Курсове
Регистрация
Сертификация
Контакти

Стандартните курсове, които предлага сертифицираният център за техническо обучение на Стемо, са базирани на официалните програми за обучение на Microsoft MOC и са организирани в следните направления:

  • висок клас инфраструктурни решения - базирани на сървърните платформи на Microsoft - интегрирани услуги за изграждане на активна директория и управление на сигурността, средства за single sign-on, web сайтове, мейлинг и календарни услуги, решения за съхранение и защита на информацията, за подобряване на оперативната ефективност при мониторинг, съхранение, защита, архивиране и възстановяване на данни, инсталиране на операционни системи и актуализации на софтуера, управление на активи и др.;
  • инфраструктурни решения за МСП - решения за осигуряване на интегрирана работна среда за малки и средни предприятия, базирани на сървъри и сървърни пакети на Microsoft.
  • системи за управление на бази от данни - проектиране, изграждане и настройка на сървърни платформи и приложения, използващи релационни бази данни и технологии на Microsoft и Oracle. Те позволяват споделяне, селектиране и обединяване на разнообразни разпределени информационни ресурси, като супер-компютри, компютърни клъстери, системи за съхранение и архивиране на данни, източници на данни, устройства, хора и ги представят като единен, общ ресурс за решаване на мащабни изчислителни и приложни задачи; Проектиране и изграждане на „datawarehouse” - единна база данни, осигуряваща универсален достъп до цялата информация на една организация, независимо от нейната структура, физическо разположение и формат;
  • офисни решения - за интегриране на софтуерни продукти и технологии, които помагат на потребителите и бизнеса да създават, развиват и споделят идеи; решения за електронна комуникация и съвместна работа, разгръщане на офис системи, управление на проекти, портални услуги, разработка на офис приложения и др.;
  • лицензиране - решения, свързани с придобиване, управление и планиране на лицензи за използване на Microsoft продукти и управление на софтуерни активи (продукти);
  • OEM хардуерни решения - изграждане и конфигуриране на висококачествени хардуерни решения (компютри, сървъри, други устройства), проектирани за работа върху технологии на Microsoft;
  • системи за управление на бизнеса – решения, които позволяват на фирмите да адаптират динамично своя бизнес към изискванията на клиентите и условията на пазара. Управляват връзките с клиенти, доставчици, логистични партньори, доставчици на финансови услуги и служители, за да се реализира по-висока ефективност и рентабилност;

Курс №

Наименование на курса

Брой дни

Описание/Изпит

Windows Server

6418

Deploying Windows Server 2008

3

 

6419

Configuring, Managing and Maintaining Windows Server 2008 Servers

5

 

6421

Configuring and Troubleshooting a Windows Server 2008 Network Infrastructure

5

 

6425

Configuring Windows Server 2008 Active Directory Domain Services

5

 

6426

Configuring and Troubleshooting Identity and Access Solutions with Windows Server 2008 Active Directory (3 Days)

3

 

6433

Planning and Implementing Windows Server 2008

5

 

6435

Designing a Windows Server 2008 Network Infrastructure

5

 

6436

Designing a Windows Server 2008 Active Directory Infrastructure and Services

5

 

10324

Implementing and Managing Microsoft Desktop Virtualization

5

 

10215

Implementing and Managing Microsoft Server Virtualization

5

 

10325

Automating Administration with Windows PowerShell 2.0

5

 

10961

Automating Administration with Windows PowerShell

5

 

20409

Server Virtualization with Windows Server Hyper-V and System Center

5

 

20410

Installing and Configuring Windows Server 2012

5

 

20411

Administering Windows Server 2012

5

 

20412

Configuring Advanced Windows Server 2012 Services

5

 

20413

Designing and Implementing a Server Infrastructure

5

 

20414

Implementing an Advanced Server Infrastructure

5

 

20415

Implementing a Desktop Infrastructure

5

 

10972

Administering the Web Server (IIS) Role of Windows Server

5

 

55021

Configuring and Administering Hyper-V in Windows Server 2012

3

 

20740A

Installation, Storage, and Compute with Windows Server 2016

5

 

Microsoft Azure

10978

Introduction to Azure™ for Developers

5

 

10979

Microsoft Azure Fundamentals

2

 

20532

Developing Microsoft Azure Solutions

4

 

20533

Implementing Microsoft Azure Infrastructure Solutions

5

 

Windows Client

6292

Installing and Configuring Windows 7 Client

3

 

6293

Troubleshooting and Supporting Windows 7 in the Enterprise

3

 

6294

Planning and Managing Windows 7 Desktop Deployments и Environments

5

 

50331

Windows 7, Enterprise Desktop Support Technician

5

 

20687

Configuring Windows 8.1

5

 

20688

Supporting Windows 8.1

5

 

20697-1

Installing and Configuring Windows 10

5

 

20697-2

Deploying and Managing Windows 10 Using Enterprise Services

5

 

20695

Deploying Windows Desktops and Enterprise Applications

5

 

System Center

10748

Deploying System Center 2012 Configuration Manager

3

 

50028

Installing and Configuring System Center Operations Manager 2007 R2

5

 

Exchange Server

10135

Configuring, Managing and Troubleshooting Microsoft Exchange Server 2010

5

 

20341

Core Solutions of Microsoft Exchange Server 2013

5

 

20342

Advanced Solutions of Microsoft Exchange Server 2013

5

 

20345-1A

Administering Microsoft Exchange Server 2016

5

 

Skype for Business Server

20336

Core Solutions of Microsoft Lync Server 2013

5

 

20334

Core Solutions of Microsoft Skype for Business 2015

5

 

Microsoft Development

10262

Developing Windows Applications with Microsoft Visual Studio 2010

5

 

10263

Developing Windows Communication Foundation Solutions with Microsoft Visual Studio 2010

3

 

10264

Developing Web Applications with Microsoft Visual Studio 2010

5

 

10265

Developing Data Access Solutions with Microsoft Visual Studio 2010

5

 

10266

Programming in C# with Microsoft Visual Studio 2010

5

 

10267

Introduction to Web Development with Microsoft Visual Studio 2010

5

 

2433

Microsoft Visual Basic Scripting Edition and Microsoft Windows Script Host Essentials

3

 

20480

Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3

5

 

20481

Essentials of Developing Windows Store Apps Using HTML5 and JavaScript

5

 

20482

Advanced Windows Store App Development Using HTML5 and JavaScript

5

 

20483

Programming in C#

5

 

20484

Essentials of Developing Windows Store Apps Using C#

5

 

20485

Advanced Windows Store App Development Using C#

5

 

20486

Developing ASP.NET MVC 4 Web Applications

5

 

10975

Introduction to Programming

5

 

SQL Server

6231

Maintaining a Microsoft SQL Server 2008 R2 Database

5

 

6232

Implementing a Microsoft SQL Server 2008 R2 Database

5

 

6234

Implementing and Maintaining Microsoft SQL Server2008 Analysis Services

3

 

6235

Implementing and Maintaining Microsoft SQL Server 2008 Integration Services

3

 

6236

Implementing and Maintaining Microsoft SQL Server 2008 Reporting Services

3

 

20461

Querying Microsoft SQL Server

5

 

20462

Administering Microsoft SQL Server Databases

5

 

20463

Implementing a Data Warehouse with Microsoft SQL Server

5

 

20464

Developing Microsoft SQL Server Databases

5

 

20465

Designing Database Solutions for Microsoft SQL Server

5

 

20466

Implementing Data Models and Reports with Microsoft SQL Server

5

 

20467

Designing Self-Service Business Intelligence and Big Data Solutions

5

 

MSOffice за бизнес потребители

B221

Microsoft Windows 7 за бизнес потребители

1

 

B222

Microsoft Windows 8 за бизнес потребители

1

 

B223

Microsoft Windows 10 за бизнес потребители

1

 

B237

New features in Microsoft Office 2013

1

 

B238

New features in Microsoft Office 2016

1

 

B233

Microsoft Word 2010 – базово ниво

2

 

B234

Microsoft Word 2010 – напреднали

1

 

B235

Microsoft Word 2013 – базово ниво

2

 

B236

Microsoft Word 2013 – напреднали

1

 

B237

Microsoft Word 2016 – базово ниво

2

 

B238

Microsoft Word 2016 – напреднали

1

 

B245

Microsoft Excel 2010 – базово ниво

2

 

B246

Microsoft Excel 2010 – ниво напреднали

3

 

B247

Microsoft Excel 2013 – базово ниво

2

 

B248

Microsoft Excel 2013 – ниво напреднали

3

 

B249

Microsoft Excel 2016 – базово ниво

2

 

B250

Microsoft Excel 2016 – ниво напреднали

3

 

B260

Microsoft Power Point 2010 - стандартен курс

2

 

B261

Microsoft Power Point 2010 - напреднали

1

 

B262

Microsoft Power Point 2013 - стандартен курс

2

 

B263

Microsoft Power Point 2016 - стандартен курс

2

 

B263

Microsoft Outlook 2010 - стандартен курс

2

 

B264

Microsoft Outlook 2013 - стандартен курс

2

 

B265

Microsoft Outlook 2016 - стандартен курс

2

 

B268

Microsoft Access 2010 - стандартен курс

3

 

B269

Microsoft Access 2013 - стандартен курс

3

 

B270

Microsoft Access 2013 - стандартен курс

3

 

B271

Microsoft Access 2016- стандартен курс

3

 

BP275

Управление на проекти с Microsoft Project 2010

2

 

BP276

Управление на проекти с Microsoft Project 2013

2

 

BP277

Управление на проекти с Microsoft Project 2016

2

 

50413

Mastering Microsoft Project 2010

3

 

55054

Mastering Microsoft Project 2013

3

 

55121

Microsoft Project 2013

2

 

55107

Managing Projects with Project Server 2013

2

 

Електронно обучение, по официалните програми на Майкрософт - MOC On-demand*

OD10267A

Introduction to Web Development with Microsoft® Visual Studio® 2010

5

 

OD10748C

Planning and Deploying System Center 2012 Configuration Manager

3

 

OD10961B

Automating Administration with Windows PowerShell®

5

 

OD10962B

Advanced Automated Administration with Windows PowerShell®

3

 

OD10964C

Cloud ∧ Datacenter Monitoring with System Center Operations Manager

5

 

OD10965C

IT Service Management with System Center Service Manager

5

 

OD10967A

Fundamentals of a Windows Server® Infrastructure

5

 

OD10969B

Active Directory® Services with Windows Server®

5

 

OD10985A

Introduction to SQL Databases

3

 

OD10987A

Performance Tuning and Optimizing SQL Databases

 

4

 

OD20331B

Core Solutions of Microsoft® SharePoint® Server 2013

5

 

OD20332B

Advanced Solutions of Microsoft® SharePoint® Server 2013

5

 

OD20334B

Core Solutions of Skype for Business 2015

5

 

OD20341B

Core Solutions of Microsoft® Exchange Server 2013

5

 

OD20345-1A

Administering Microsoft Exchange Server 2016

5

 

OD20345-2A

Designing and Deploying Microsoft Exchange Server 2016

5

 

OD20410D

Installing and Configuring Windows Server® 2012

5

 

OD20411D

Administering Windows Server® 2012

5

 

OD20412D

Configuring Advanced Windows Server® 2012 Services

5

 

OD20413C

Designing and Implementing a Server Infrastructure

5

 

OD20417D

Upgrading Your Skills to MCSA Windows Server® 2012

5

 

OD20461DC

Querying Microsoft SQL Server® 2014

5

 

OD20462D

Administering Microsoft® SQL Server® 2014 Databases

5

 

OD20463D

Implementing a Data Warehouse with Microsoft® SQL Server® 2014

5

 

OD20480B

Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3

5

 

OD20483B

Programming in C#

5

 

OD20488BC

Developing Microsoft SharePoint® Server 2013 Core Solutions

5

 

OD20533C

Implementing Microsoft Azure Infrastructure Solutions

5

 

OD20695C

Deploying Windows Desktops and Enterprise Applications

5

 

OD20696C

Administering System Center Configuration Manager and Intune

5

 

OD20697-1B

Installing and Configuring Windows 10

5

 

OD20743A

Upgrading Your Skills to MCSA: Windows Server 2016

5

 

OD20761A

Querying Data with Transact-SQL

3

 

OD20762A

Developing SQL Databases

4

 

OD40389A

Windows Server® 2016 First Look Clinic

0,5

 

OD99998A

Customer Demo Course: Installing and Configuring Windows 10 – Module 1

0,5

 

OD99999A

Demo Course: Using Microsoft Official Course On-Demand

0,5

 

Microsoft Official Course Оn-Demand - Електронно обучение, по официалните програми на Майкрософт (MOC On-Demand)
MOC On-Demand е интегрирана форма на обучение, съдържаща видео, текст, лабораторни упражнения и тестове за проверка на знанията, позволяваща на ИТ професионалистите да усъвършенстват своите знания и умения по съответните Microsoft технологии. Лабораторните упражнения, асоциирани към курса се доставят чрез платформа Microsoft Labs On-line (MLO), достъпна през уеб браузър.

Моля, свържете се с координатора на учебния център, ако желаете обучение, което е извън посочените в списъка курсове.

горе