ERP и бизнес услуги

Дейността на дирекция "Бизнес услуги" е фокусирана в областта на системите за управление на бизнеса и ERP. Предлагаме услуги, които са базирани върху технологиите на SAP и позволяват на нашите клиенти да адаптират динамично своята организация към изискванията и условията на пазара. Системите, които внедряваме, осигуряват цялостно управление на връзките с клиенти, доставчици, логистични партньори, доставчици на финансови услуги, служители и др. Чрез тях клиентите ни постигат по-висока ефективност и рентабилност на своя бизнес.

 

СТЕМО е златен партньор на SAP и разполага с професионален екип от специалисти, който осигурява стратегически консултации и помага на клиентите ни бързо и лесно да внедрят SAP решения и да оптимизират своите бизнес процеси. Дългогодишният ни опит в областта на бизнес консултирането позволява да се обхванат всички етапи от жизнения цикъл на информационните системи, да се мотивират и ангажират групите в организацията, отговорни за процеса на интегриране - важно условие за успешната и ефективна реализация на завършени решения за управление на бизнеса.

 

Дирекция "Бизнес услуги" на СТЕМО предлага следните стандартни услуги за внедряване на системи за управление на бизнеса:

 • Цялостно планиране и управление на дейностите по внедряване на системи за управление на бизнеса;
 • Проучване и анализ на бизнес процесите в организацията, предложения за тяхната оптимизация, професионални съвети при изменения на организационната структура и процеси;
 • Оценка на необходимия обхват на системите за управление в съответствие с очакванията на клиентите, мащаба и тенденциите за развитие на бизнеса;
 • Адаптиране на информационните системи към изискванията и процесите в организацията и индивидуалната концепция на проекта;
 • Координация на внедряването с екипа по внедряване и отделите на организацията, с цел постигане на целите на проекта;
 • Контрол и измерване на качеството на предоставените услуги на всеки етап от работата, базирани на световно утвърдени практики;
 • Системна интеграция на информационната инфраструктура, върху която се внедрява SAP - хардуерни платформи, бази данни, системи за съхранение на данни и защита на информацията, компютърни мрежи и комуникации, мобилни устройства;
 • Изграждане на компетенции чрез цялостен модел за трансфер на ноу-хау, подготовка и обучение на потребителите за постигане на максимална ефективност от внедряване на системата;
 • Поддръжка, оптимизация и развитие на системите за управление на бизнеса;
 • Активна и ефективна помощ за осъществяване на бизнес целите на клиентите.

 

Допълнителни услуги:

 • SAP Hotel - Iaas, PaaS облачни услуги, съобразени с нуждите и бюджетите на клиентите;
 • Управление на проекти по методология ASAP Focus;
 • Иинтеграция на SAP с външни системи и промишлени контролери за управление на производствените мощности;
 • Внедряване на цялостни системи All-in-One – всичко от един доставчик, с една точка на контакт и отговорност;
 • Лицензионна и активна поддръжка на внедрени SAP All-in-One системи.

 

СТЕМО прилага най-добрите практики на SAP за внедряване на системи за управление на бизнеса във следните основни производства:

 • Дискретно производство - машиностроене, производство на промишлени стоки, мебели, пакетираща индустрия и др.;
 • Процесно производство - хранително-вкусова промишленост, производство на инертни и строителни материали, фармацевтична и химическа индустрия и др.;
 • Миннодобивна промишленост - добив на медни руди и меден концентрат, добив на въглища;
 • Дистрибуция и търговия на дребно;
 • SAP Business All-in-One - базов локализационен пакет за България.

 

Проекти на дирекция "Бизнес услуги".

Научавайте първи новини за компанията и информационните технологии! Запишете се за нашия бюлетин!