Постижения

Развитието на СТЕМО като компания е свързано с редица постижения, които са основание за заслужено самочувствие и оптимизъм:

 

 • 1995-1998 - най-голям партньор на HP в България
 • 1996 - награди HP Best Index Retail Partner и HP Best Supplies Partner
 • 1998 - сертификат за най-голям принос към резултатите на HP в България
 • 1998-1999 - сред първите 8 компании в класацията ИТ ТОП 100*
 • 2000 - награда за най-голям обем продажби на Microsoft продукти. Най-голяма сделка със софтуер на Microsoft в България
 • 2001 - сертификация на фирмената система за управление на качеството ISO 9001
 • 2001 - златен сертифициран партньор на Microsoft за сервизна поддръжка
 • 2001-2002 - компания с най-голям брой изпълнени обществени поръчки
 • 2002-2004 - сред първите 5 в класацията ИТ ТОП 100
 • 2004-2005 - най-голям проект за доставка и инсталация на компютри, сървъри и софтуер за изграждане информационната система на Министерството на правосъдието на стойност 2,8 мил. евро
 • 2005 - реализация на най-големия проект за компютризация на българските училища - над 20 000 работни станции и периферни устройства на стойност над 7 мил. евро
 • 2005 - проект за развитие на информационната система на Националната агенция за приходите, 6352 работни станции на стойност 4,4 мил. евро
 • 2006 - сертифициране на фирмената система за управление на качеството по стандартите на NATO AQAP 2110
 • 2006 - второ място в класацията ИТ ТОП 100
 • 2004-2009 - компания с най-голям брой изпълнени обществени поръчки
 • 2005-2015 - системен интегратор и хардуерен доставчик №1 в класацията ИТ ТОП 100 на IDG България и ТОП100 на в-к Пари
 • 2007-2010 - основен изпълнител на проекта за изграждане на електронно правителство на България, заедно с HP и Siemens
 • 2010 - завършен проект „Национална база данни за пазара на труда и европейски социален фонд” към АЗ на стойност 1,8 мил. лева
 • 2010 - сертификация на системите за управление на информационните услуги и контрола на информацията, съгласно стандартите ISO 20000 и ISO 27001
 • 2011 - успешно приключен основен етап на програма „Глоб@лни библиотеки - България” на обща стойност 4,5 мил. лева
 • 2012 - сертификация на системите за управление на околната среда ISO 14001 и управление на здравето и безопасността при работа ISO 18001
 • 2012-2015 - проекти за цялостна експлоатационна поддръжка и надграждане на централните системи на електронното правителство на стойност 3,25 мил. лева
 • 2012-2015 - основен доставчик по национална програма „ИКТ в училище“ - инсталирани над 7200 компютърни работни места в 500 български училища
 • 2014 - системен интегратор №1 в класацията ИТ ТОП 100 на ICT Media
 • 2015-2016 - системен интегратор и хардуерен доставчик №1 в класацията ИТ ТОП 100 на IDG България
 • 2017 - реализиран проект за внедряване на интегрирана информационна система за планиране и управление на ресурсите в ДП „Пристанищна инфраструктура“, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие по ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014–2020 г. на обща стойност 6,4 мил. лева
 • 2017 - Xantis Pharma - внедрена SAP ERP система в изцяло чуждестранен клиент с подразделения в Швейцария, Русия, Украйна, Казахстан, Чехия, Словакия, Румъния
 • 2018 - доставка, внедряване и поддръжка на SCADA система за мониторинг и управление на абонатни станции в Топлофикация - София
 • 2018 - проект за инвентаризация на информационно-комуникационната инфраструктура на ДАЕУ
 • 2018 - проектиране и инсталиране на ИТ инфраструктура и системи в Дънди Прешъс Металс
 • 2018 - проектиране и доставка на сървърна инфраструктура и VDI решение за Лукойл Нефтохим Бургас
 • 2018 - доставка и внедряване на метро-клъстер, миграция на данни, управляеми услуги в Либхер Хаусгерете Марица
 • 2018 - проектиране и внедряване на сървърна, сторидж инфраструктура за изграждане на виртуален клъстер, решение за архив и DR в БМФ Порт Бургас
 • 2018 - членство в American Chamber of Commerce in Bulgaria
 • 2018 - членство в Българска Асоциация на Софтуерните Компании
 • 2019-2020 - внедряване и поддръжка на SAP ERP система в Топлофикация-София
 • 2019-2020 - проектиране и внедряване на ИИС в РВД

Научавайте първи новини за компанията и информационните технологии! Запишете се за нашия бюлетин!