Бизнес анализ

Услугата Бизнес анализ, която СТЕМО предлага, има задача да открие неефективности в организацията на даден клиент, след което да предложи и осигури оптимални решения според конкретните бизнес нужди.

Процесът включва съвкупност от задачи и техники, използвани като свързващо звено между заинтересованите страни, за да се определи структурата, политиките и дейностите на дадена организация и да се предложат решения, които дават възможност на организацията да постигне целите си. Бизнес консултантите на СТЕМО формулират планове, чрез изпълнението на които, компанията да направи необходимите корекции, за да подобри своите дейности.

Конкретно в областта на ИТ, услугата позволява да се анализира и определи необходимата технологична инфраструктура, което отговаря адекватно на целите на дадената организация.

Научавайте първи новини за компанията и информационните технологии! Запишете се за нашия бюлетин!