Cloud Energy Management Services

Представете си, че можете да наблюдавате, измерите и управлявате използването на енергия от всички устройства във вашата ИТ мрежа. Колко може да спестите например, ако всеки сървър, рутер, комутатор, лаптоп, монитор, IP телефон, безжична точка за достъп могат да се включват и изключват въз основа на производителността им?

Стемо предлага Cisco Energy Management (CEM) мрежово базирано решение за управление на енергията, което не използва агенти и помага за оптимизиране и намаляване на потреблението на енергия в предприятието. Cisco Energy Management може да помогне за подобряване на енергийната ефективност в центровете за данни, управление на потреблението на енергия в отдалечена офис среда и автоматизиране на корпоративните отчети. СЕМ намалява енергийните разходи чрез наблюдение, анализ, контрол и ефективно управление на консумацията на енергия на всички, свързани в мрежа устройства и системи в едно предприятие, без нужда от каквито и да било от страна на клиента агенти или хардуерни измерващи устройства. CEM е решение, което осигурява цялостен поглед на потреблението на енергия за устройства, като:

 • персонални компютри и тънки клиенти;
 • физически и виртуални сървъри;
 • VoIP телефони;
 • принтери и копирни машини;
 • мрежови комутатори и маршрутизатори;
 • Power over Ethernet (PoE) комутатори;
 • отоплителни, вентилационни и климатични инсталации и системи за осветление;
 • устройства за съхранение на данни.

Стемо Cisco Energy Management Suite осигурява 100% видимост в използването на енергия от всяко устройство, свързано към корпоративната мрежа. Създадено, за да помогне да се намалят разходите на енергия с до 35% на отдалечени офиси, решението позволява да се измери използването и коригира мощността, спрямо реалните нужди, като се приложат най-добрите практики за управление на енергията в цялото предприятие.

CEM предлага намаляване на разходите и подобряване на ефективността на активите, управление на всички, свързани в мрежа устройства, физически и виртуални сървъри. Cisco Management Energy Suite включва:

 • Cisco Energy Management Discovery услуга и оптимизационна услуга. Обследва IT профилите на потребление на енергия, определяне на неефективност, изчисляване потенциалния ROI и определяне на най-добрите практики за управление на енергията.
 • Cisco Energy Management за отдалечени офиси. Можете да получите непрекъсната видимост за използването, анализи и политика на базата на управление на енергията. И можете да намалите ИТ разходите за енергия по продължение на разпределена географски офис среда. Това софтуерно решение изпълнява мрежово базиран мониторинг на всички IP-свързани устройства и системи, независимо от производителя. Поддържат се компютри, Macs, IP телефони, безжични точки за достъп, принтери, комутатори, маршрутизатори и др.
 • Cisco Energy Management за център за данни. Видимостта в потреблението на енергия и подобряване на управлението на капацитета (capacity management) с анализи в реално време. Не е необходима инсталация на агенти по устройства или хардуерни измерващи устройства.
 • Cisco Energy Management като услуга. Дава се възможност CEM да се използва като услуга (SaaS), без инсталирането на On-premises CEM в центъра за данни. На разположение са 1, 3 и 5 годишни абонаменти.

 

 

CEM System Architecture

Архитектурата на Cisco Energy Management е илюстрирана на Фигура 1 и осигурява общ преглед на решението и на неговите компоненти. Основните компоненти на СЕМ са СЕМ сървър и СЕМ контролер. Другите компоненти на СЕМ приложението са активни конектори, Device Proxies, СЕМ потребителски интерфейс (UI), и API.

Фигура 1. Cisco Energy Management (CEM) Архитектура.

cem

СЕМ Сървър

В СЕМ сървърът е един от основните компоненти на приложението Cisco Energy Management. Той поддържа централната база данни за управление на потребителите, управление на данните на устройствата и за отчетите. Сървърът също комуникира с един или повече СЕМ контролери в разпределена мрежа и хоства уеб сървъра за СЕМ потребителския интерфейс.

В СЕМ сървъра са включени следните компоненти:

 • Central Application Server: Осигурява основната функционалност на платформата Cisco Energy Management и действа като централен компонент в разпределена среда с един или повече контролери.
 • Reporting Data Processor: Осигурява исторически и в реално време доклади и помага при събирането и агрегирането на данни
 • Database Server: Съхранява данни за устройствата, отчетни данни, политики и системни конфигурации.
 • Message Queue: Основен механизъм за комуникация между сървъра и контролерите. Използва се за управление и разпространение на всички входящи и изходящи съобщения.
 • Web Server: СЕМ сървърът има вграден уеб сървър, за да бъде хост на файлове и ресурси за СЕМ потребителския интерфейс, и да обслужва заявките за електронни услуги от API на Web Service.

СЕМ Controller

Контролерът е другият основен компонент на приложението CEM. Той е отговорен за директната комуникация между устройствата в рамките на мрежата, въвеждането на устройства и други активи, измерването на мощността, контрол на политиките и много повече. Всяка инсталация на CEM изисква минимум един контролер, свързан към СЕМ Server.

Asset Connectors

Asset Connectors са набор от софтуерни инструменти, които се използват, за да открият и да импортират информация, отнасяща се до устройствата, свързани в мрежа със СЕМ, с помощта на една или повече системи за управление на активи. Например, Asset Connector може да импортира в СЕМ приложението информация, свързана с всички компютри с Windows от системата за управление на активи, като например "Active Directory".

Device Proxies

Устройствата работят директно с Asset Connectors за изпълнение на комуникационни протоколи от ниско ниво със съществуващите устройства. Например, СЕМ приложението поддържа голямо разнообразие от индустриални протоколи като WMI (Windows Management Instrumentation), за да общуват с Windows машини, SSH за Linux и Mac-ове, SNMP за работа в мрежа и с устройства, като комутатори и маршрутизатори.

СЕМ потребителски интерфейс (UI)

В СЕМ UI е браузър базиран потребителски интерфейс, който се използва за конфигуриране и управление на СЕМ приложението. Той се инсталира заедно с другите компоненти по време на процеса на стандартната инсталация. Можете да получите достъп до потребителския интерфейс от всеки компютър, стига да има връзка с мрежата, която свързва СЕМ уеб сървър.

API

В допълнение към СЕМ UI, СЕМ приложението предлага уеб услуга, базирана Application Programming Interface (API), който се използва от външни софтуерни инструменти, за да общуват и да си взаимодействат с приложението.

Фигура 2. Cisco Energy Management процес

cem-process

След като устройство се добави към системата (например, чрез конектора на активите), контролерът периодично наблюдава и анализира текущото състояние на енергия, консумираната мощност, натоварване и използване, софтуерната и хардуерната конфигурация, промени или свързани с промените на устройството, данни за потреблението на енергия, заедно с друга събрана информация, като използване, натоварване и температура на устройството.

 

 

Cisco Energy Management - описание на услугата

Измерването и управляването на употребяваната електрическа енергия е изключително важно, защото тя е най-големия неуправляван разход в организациите днес. Нарастващите разходи за електроенергия, постоянните инициативи и регулаторните изисквания правят все по-важно за организациите да се фокусират върху намаляване на потреблението на енергия и увеличаване на ефективността.

Представете си, че можете да наблюдавате, измервате и управлявате енергията, използвана от цялата компанията само от едно място, през уеб интерфейс. Cisco Energy Management as a Service осигурява мощни и лесни за използване средства за управление на енергията. Решението дава възможност да се наблюдава, измерва и управлява използването на енергия от вашата ИТ инфраструктура от облака, на целия център за данни и отдалечени офиси. Управлява всички мрежово свързани устройства, включително компютри, телефони, принтери, монитори, виртуални сървъри, включително и не само на Cisco устройства.

Услугата Cisco Energy Management предлага солидна база данни, анализи и отчетни възможности от един панел за управление. Дава 100% видимост на консумацията на енергия и загуби от всяко устройство в центъра за данни и намалява разходите за електроенергия до 35% за отдалечените офиси. (Фигура 3)

Фигура 3. Cisco Energy Management as a Service.

CEMaaS

Избор на ниво на Cisco Energy Management as a Service:

 • Fast start trial: 45 дневен пробен период на CEM as a Service, който може да се използва за до 500 устройства в отдалечени офиси и центрове за данни. Дава задълбочен доклад, неограничено управление на политиките и незабавно яснота за използването на енергията. Просто се изтегля и инсталира софтуер за Windows controller и се влиза в клиентския портал.
 • Foundation: Този пакет се предлага с 1 до 5-годишен абонаментен план. Изберете продължителността, която е подходяща за вас и ще имате възможност да измервате неограничен брой устройства в до 100 разпределени офис локации. Този пакет включва детайлна видимост на потреблението на енергия с повече от десетки доклади, конектори на активи, скриптове за разпределени офис устройства и дистанционна поддръжка.
 • Standard: Този пакет се предлага с 1 до 5-годишен абонаментен план. Услугата включва мониторинг и управление на устройства, различни отчети и експортни възможности, неограничени политики, дистанционна поддръжка, конектори на активи, опционален „single sign-on“.
 • Advanced: Този пакет включва всички елементи на стандартния пакет, както и текущи препоръки, най-добри практики и дистанционна поддръжка.

 

 

Cisco Energy Management - лицензиране

Стемо дефинира няколко нива на Cisco Energy Management като облачна услуга (EMaaS) Cloud Services. Нивата са в съответствие с услугата Cisco Energy Management Cloud, като в допълнение към всеки един Tier са включени услуги по предварително обследване и приложимост, имплементация, управление и наблюдение:

 • Tier Foundation (DO / PC устройства)
 • Standard Tier (DO / PC / DC Devices)
 • Advanced Tier (DO / PC / DC устройства - персонализирана Scripting)

В долната таблица са включени и различните параметри, налични за всеки един тип услуга:

Фигура 4. Energy Management as a Service Tiers.

CEM-licensing

 

 

Видове услуги CEM Cloud Services

Услугите Cloud Services, които се предлагат от СТЕМО се разделят в три основни категории:

1. Облачни CEM услуги по предварително проучване

 • Обследване и инвентаризация
 1. Услуги по оценка на управление на енергията, за да се идентифицира и характеризира енергийната консумация и възможностите за управлението и;
 2. Подробно събиране / инсталация / уеднаквяване / регулярно отчитане / обобщение на резултатите.
 • Имплементация на CEM Fast-Start $0 USD License (на стойност 0 USD, за целите на отчитането)
 1. Безплатен пълнофункционален 21 дневен лиценз за 5000 устройства;
 2. PoE / мониторинг и управление на EW / Наблюдение на други устройства: Персонални компютри / Data Center / Устройства в отдалечени офисите / Налични са базови отчети за използване на енергията и ROI.

2. Облачни CEM оптимизационни услуги - Stemo Cisco Energy Management Optimization Service

 1. 12-месечната абонаментна услуга фокусирана върху енергийната оптимизация за ИТ инфраструктура;
 2. Технологията Cisco Energy Management, като част от услугата за оптимизация, помага дава възможност за централизирано управление по мрежата;
 3. до 35% спестяване на енергия;
 4. 100% видимост на използването на енергия в центъра за данни.

3. Облачна CEM услуга софтуерен абонамент

 • Абонамент Cisco Energy Management Software, като част от Stemo Cloud CEM и поддръжка:
 1. Софтуерна поддръжка (включително “minor” и “major”обновявания и поддръжка на Cisco TAC 24x7, включени в абонаментната цена;
 2. Асоциирани професионални услуги за планиране, изграждане, оптимизиране и персонализиране.
 • Cisco Energy Management като абонаментна услуга Cloud базиран софтуер:
 1. Cloud Foundation Tier (DO / PC устройства);
 2. Cloud Standard Tier (DO / PC / DC Devices), включва инсталиране, конфигуриране и ограничен Scripting;
 3. Cloud Advanced Tier (DO / PC / DC Devices Митници Scripting).

 

 

CEM Cloud продуктови номера и опции

 

Cloud - Foundation Tier

EW-CLOUD-FNDN-K9=

DISTRIBUTED OFFICE (non-PC)

 

SKU

Product Description

EW-DO-CLD-F

SW Subs for Cisco Energy Management Cloud foundation for Distributed Office ( DO)

EW-DO-CLD-F-1Y

Cisco Energy Management Cloud foundation for Distributed Office ( DO)1 Yr Subscription

EW-DO-CLD-F-3Y

Cisco Energy Management Cloud foundation for Distributed Office ( DO)3 Yr Subscription

EW-DO-CLD-F-5Y

Cisco Energy Management Cloud foundation for Distributed Office ( DO)5 Yr Subscription

PC/LapTop/DO Server

 

EW-PC-CLD-F

SW Subs for Cisco Energy Management Cloud foundation for PC

EW-PC-CLD-F-1Y

Cisco Energy Management Cloud foundation for PC 1 Yr Subscription

EW-PC-CLD-F-3Y

Cisco Energy Management Cloud foundation for PC 3 Yr Subscription

EW-PC-CLD-F-5Y

Cisco Energy Management Cloud foundation for PC 5 Yr Subscription

Standard Tier

EW-CLOUD-STND-K9=

DISTRIBUTED OFFICE (non-PC)

 

SKU

Product Description

EW-DO-CLD-S

SW Subs for Cisco Energy Management Cloud Standard for Distributed Office ( DO)

EW-DO-CLD-S-1Y

Cisco Energy Management Cloud Standard for Distributed Office ( DO)1 Yr Subscription

EW-DO-CLD-S-3Y

Cisco Energy Management Cloud Standard for Distributed Office ( DO)3 Yr Subscription

EW-DO-CLD-S-5Y

Cisco Energy Management Cloud Standard for Distributed Office ( DO)5 Yr Subscription

PC/LapTop/DO Server

 

EW-PC-CLD-S

SW Subs for Cisco Energy Management Cloud Standard for PC

EW-PC-CLD-S-1Y

Cisco Energy Management Cloud Standard for PC 1 Yr Subscription

EW-PC-CLD-S-3Y

Cisco Energy Management Cloud Standard for PC 3 Yr Subscription

EW-PC-CLD-S-5Y

Cisco Energy Management Cloud Standard for PC 5 Yr Subscription

DC (Data Center)

 

EW-DC-CLD-S

SW Subs for Cisco Energy Management Cloud Standard for DC

EW-DC-CLD-S-1Y

Cisco Energy Management Cloud Standard for DC 1 Yr Subscription

EW-DC-CLD-S-3Y

Cisco Energy Management Cloud Standard for DC 3 Yr Subscription

EW-DC-CLD-S-5Y

Cisco Energy Management Cloud Standard for DC 5 Yr Subscription

Услугите Cloud Energy Management са включени като опция Cisco One Software Bundles и като опция при закупуване на ново оборудване Cisco ISR, Catalyst, UCS-E Bundled.

 

Stemo Cloud Energy Management услуги - пакетни предложения

Оферта 1.1: Stemo EnergyWise Management Cloud Services за 250 компютъра и 250 разпределени офис устройства, Foundation Tier, 1 година абонамент за Stemo Cloud CEM

Product

Description

Quantity

Unit price, USD

Total, USD

1. Stemo EnergyWise Management Cloud Services for 250 PCs and 250 Distributed Office Devices

Foundation Tier

 

 

 

 

EW-CLOUD-FNDN-K9=

Cisco EnergyWise Management for Cloud Foundation tier

1

0,00

0,00

EW-DO-CLD-F

Licence Key for Energy Mgmt Cloud foundation DO endpoints

250

0,00

0,00

EW-DO-CLD-F-1Y

Energy Mgmt Cloud for DO Endpts 1 Yr Fndation Subscrptn

250

4,00

1 000,00

EW-PC-CLD-F

Licence Key for Energy Mgmt Cloud Foundation PC endpoint

250

0,00

0,00

EW-PC-CLD-F-1Y

Energy Mgmt Cloud for PC 1 Yr Foundation Subscription

250

10,00

2 500,00

 

 

 Total

3 500,00

 

Оферта 1.2: Stemo EnergyWise Management Cloud Services за 250 компютъра и 250 разпределени офис устройства, Standard Tier, 1 година абонамент за Stemo Cloud CEM

Product

Description

Quantity

Unit price, USD

Total, USD

Standard Tier

 

 

 

 

EW-CLOUD-STND-K9=

Cisco EnergyWise Management Cloud Standard tier

1

0,00

0,00

EW-DO-CLD-S

Licence Key for Energy Mgmt Cloud Standard DO endpoints

250

0,00

0,00

EW-DO-CLD-S-1Y

Energy Mgmt Cloud for DO Endpts 1 Yr Standard Subscrptn

250

5,00

1 250,00

EW-PC-CLD-S

Licence Key for Energy Mgmt Cloud Standard PC endpoint

250

0,00

0,00

EW-PC-CLD-S-1Y

Energy Mgmt Cloud for PC 1 Yr Standard Subscription

250

12,00

3 000,00

 

 

 Total

4 250,00

 

Оферта 2: Stemo EnergyWise Management Cloud Services за 100 крайни точки и 250 разпределени офис устройства Catalyst 2960-X, 1 година абонамент за Stemo Cloud CEM

Product

Description

Quantity

 Unit price, USD

 Total, USD

2. Stemo EnergyWise Management Cloud Services for 100 endpoints and 100 Distributed Office Devices Catalyst 2960-X

WS-C2960X-48FPD-L

Catalyst 2960-X 48 GigE PoE 740W, 2 x 10G SFP+, LAN Base

1

6 236,10

6 236,10

CON-PSRT-WSC296XL

PRTNR SS 8X5XNBD Catalyst 2960-X 48 GigE PoE 740W, 2 x 10

1

190,29

190,29

CAB-ACE

AC Power Cord (Europe), C13, CEE 7, 1.5M

1

0,00

0,00

ENERGY-CLD-100-K9

Cisco Energy Management Cloud Foundation 100 endpoints

1

506,22

506,22

CEM-CLDF-100-DE

Cisco Energy Management Cloud Foundation 100 DO end devices

1

0,00

0,00

 

 

 Total

6 932,61

  

Оферта 3: Stemo EnergyWise Management Cloud Services за 200 крайни точки и 200 разпределени офис устройства със CISCO1921-SEC/K9, 1 година абонамент за Stemo Cloud CEM

Product

Description

Quantity

Unit price, USD

Total, USD

3. Stemo EnergyWise Management Cloud Services for 200 endpoints and 200 Distributed Office Devices WITH CISCO1921-SEC/K9

CISCO1921-SEC/K9

Cisco1921/K9 with 2GE, SEC License PAK, 512MB DRAM, 256MB Fl

1

1 322,10

1 322,10

CON-PSRT-1921SEC

PRTNR SS 8X5XNBD Cisco1921/K9 with 2GE, SEC License PAK,

1

52,99

52,99

ENERGY-MGT-200-K9

Cisco Energy Management 200 endpoint License

1

0,00

0,00

EW-DO-1Y-200-DE

Cisco Energy Mgmt for DO 1 Yr Subcription 200 end device

1

780,00

780,00

CAB-ACE

AC Power Cord (Europe), C13, CEE 7, 1.5M

1

0,00

0,00

SL-19-SEC-K9

Security License for Cisco 1900

1

0,00

0,00

ISR-CCP-EXP

Cisco Config Pro Express on Router Flash

1

0,00

0,00

SL-19-IPB-K9

IP Base License for Cisco 1900

1

0,00

0,00

HWIC-BLANK

Blank faceplate for HWIC slot on Cisco ISR

2

0,00

0,00

S190UK9-15403M

Cisco 1900 IOS UNIVERSAL

1

0,00

0,00

 

 

 Total

2 155,09

   

Оферта 4: Stemo EnergyWise Management Cloud Services за 200 крайни точки и 200 разпределени офис устройства със Cisco 2901 Security Bundle w/SEC license PAK, 1 година абонамент за Stemo Cloud CEM

Product

Description

Quantity

 Unit price, USD

 Total, USD

4. Stemo EnergyWise Management Cloud Services for 200 endpoints and 200 Distributed Office Devices WITH Cisco 2901 Security Bundle w/SEC license PAK

CISCO2901-SEC/K9

Cisco 2901 Security Bundle w/SEC license PAK

1

2 593,50

2 593,50

CON-PSRT-2901SEC

PRTNR SS 8X5XNBD Cisco 2901 Security

1

118,57

118,57

PWR-2901-AC

Cisco 2901 AC Power Supply

1

0,00

0,00

ENERGY-MGT-200-K9

Cisco Energy Management 200 endpoint License

1

0,00

0,00

EW-DO-1Y-200-DE

Cisco Energy Mgmt for DO 1 Yr Subcription 200 end device

1

780,00

780,00

CAB-ACE

AC Power Cord (Europe), C13, CEE 7, 1.5M

1

0,00

0,00

SL-29-SEC-K9

Security License for Cisco 2901-2951

1

0,00

0,00

SL-29-IPB-K9

IP Base License for Cisco 2901-2951

1

0,00

0,00

ISR-CCP-EXP

Cisco Config Pro Express on Router Flash

1

0,00

0,00

MEM-2900-512MB-DEF

512MB DRAM for Cisco 2901-2921 ISR (Default)

1

0,00

0,00

MEM-CF-256MB

256MB Compact Flash for Cisco 1900, 2900, 3900 ISR

1

0,00

0,00

HWIC-BLANK

Blank faceplate for HWIC slot on Cisco ISR

4

0,00

0,00

S29UK9-15403M

Cisco 2901-2921 IOS UNIVERSAL

1

0,00

0,00

 

 

Total

3 492,07

  

Оферта 5: Stemo EnergyWise Management Cloud Services за 200 крайни точки и 200 разпределени офис устройства със Cat4500 E-Series, 1 година абонамент за Stemo Cloud CEM

 

Product

Description

Quantity

 Unit price, USD

 Total, USD

5. Stemo EnergyWise Management Cloud Services for 200 endpoints and 200 Distributed Office Devices WITH Cat4500 E-Series

WS-C4503-E

Cat4500 E-Series 3-Slot Chassis, fan, no ps

1

776,10

776,10

CON-PSRT-C4503E

PRTNR SS 8X5XNBD Cat4500 E-Series 3-Slot Chassis fan no p

1

699,41

699,41

C4K-SLOT-CVR-E

Catalyst 4500 E-Series Family Slot Cover

2

0,00

0,00

WS-C4KE-PS-CVR

4500 E-Series Chassis Power Supply Blank Cover

1

0,00

0,00

C4500E-IPB

Paper IP Base License

1

0,00

0,00

ENERGY-MGMT

EnergyWise Management software container

1

0,00

0,00

ENERGY-MGT-100-K9

Cisco Energy Management (JouleX) 100 endpoint License

1

0,00

0,00

EW-DO-100-DE

Cisco Energy Management for DO 1 Yr subs 100 end device

1

390,00

390,00

WS-X45-SUP8L-E

Catalyst 4500 E-Series Supervisor 8L-E

1

9 356,10

9 356,10

S45EU-S8-38E

CAT4500e SUP8e Universal Image

1

0,00

0,00

PWR-C45-2800ACV

Catalyst 4500 2800W AC Power Supply (Data and PoE)

1

1 556,10

1 556,10

CAB-AC-2800W-EU

Europe Power Cord

1

0,00

0,00

 

 

Total

12 777,71

 

Допълнителни услуги

СТЕМО предлага набор от услуги, базирани на най-добрите практики и решения за ИТ инфраструктура. Използват се методологии, които се основават на стандарти от световен клас, утвърдени проекти, техники и технологии за развитие. Основната цел е да отговорим на очакванията и изискванията на нашите клиенти. Прилагането на най-добрите практики носи следните основни предимства:

 • Намаляване на общата цена на притежание чрез валидиране на технологичните изисквания и планиране на инфраструктурните промени и изисквания за ресурсите.
 • Увеличаване на наличността на мрежата, като подобряваме мрежовия дизайн и валидираме на експлоатацията на мрежата.
 • Подобряване на бизнес процесите чрез създаване на бизнес изисквания и технологични стратегии.
 • Подобряване на достъпа до приложения и услуги, чрез подобряване наличността, надеждността, сигурността, скалируемостта и производителността.

Услугите се предоставят чрез структурирана и добре подготвена стратегия. Тя включва цялата необходима бизнес и технологична документация, свързана с проекта, необходимите оборудване и ресурси. Създаваме, следваме и актуализираме подробен план през целия процес на доставка на услугата. Процесът на предоставяне на услугата се състои от следните основни фази: подготовка, планиране, проектиране, имплементация, реализация и въвеждане в работно състояние, оптимизиране. Тези фази са различни, на базата на характеристиките на всяка една конкретна услуга.

Етапи на внедряване на решението Cisco Energy Management от СТЕМО:

Подготовка: Тази фаза установява организационни и бизнес изисквания, развива мрежова стратегия и предлага високо ниво на концептуална архитектура, идентифицираща технологиите, които могат най-добре да подкрепят стратегията. На клиентите се предоставя нужната технологична информация (документи, справки и т.н), за да докаже готовността на избраните продукти за създаване на решение. В тази фаза финансовата обосновка за мрежовата стратегия е направена чрез оценяване на бизнес случая за предложената архитектура.

Ключова точка е да се определят изискванията на клиента. Това се постига чрез комуникация с персонала на инженеринговия и бизнес отдели, както и с ръководството на компанията. Процедурата включва няколко стъпки:

 • Идентифициране на мрежовите приложения и услуги;
 • Определяне на организационните цели;
 • Определяне на техничните цели;
 • Определяне на техничните ограничения.

Събраната информация се документира и анализира допълнително, за да се създаде план за действие, с който да се подходи към изпълнение на целите.

Планиране: Фазата на планиране идентифицира изискванията на мрежата според цели, съоръжения и нуждите на потребителите. Дейностите, които са включени са:

 • Характеризиране на сайтовете на клиента и мрежова оценка, постигнати чрез одит или на място, или чрез отдалечен достъп. Ключов аспект в тази дейност е да се получи цялата съществуваща документация от средата на клиента. Достъпът до съществуващите софтуерни инструменти за мрежово управление е предимство.
 • Събиране на детайлна изходна информация, свързана с проблеми с консумацията на енергия, ограничения, планове за бъдещ растеж, създаване на референтен модел на съществуващата инфраструктура, по отношение на енергийната консумация, отчети и обобщение.

Оптимизация: Тази фаза включва проактивно управление на мрежата чрез идентифициране и решаване на възможни проблеми, преди те да се появят. По време на тази фаза, въз основа на резултатите от ежедневното наблюдение на мрежата, за да се подобри ефективността, може да бъде създаден модифициран мрежов дизайн, в случай че възникнат значителен брой проблеми. Тази фаза е разделена на три под-етапа:

 • Обследване - включва дейности, свързани със събиране и документиране на информация, работни срещи и др., за да се идентифицират изискванията на клиента. В документите от тази фаза са документиране на клиентските изисквания и изготвяне на High-level архитектурен дизайн;
 • Анализ - тази фаза има за цел да доразвие резултатите от предходната фаза, като дава право на следното:
  • Създаване на дизайн на ниско ниво - Low Level Desigh (LLD);
  • Имплементация на всички енергийни домейни, групи и контрол на политиките;
  • Създаване и прилагане на политики за капацитет и контроли.
 • Оптимизация и трансфер на знания - тази фаза е фокусирана върху разработването на усъвършенствани конектори на активи, за да завърши включването в обхвата на всички устройства и създаването на официална платформа за управление на енергията. Това се явява част от общата стратегия на организацията за цялостно управление на операциите.

  

За допълнителна информация, консултация, оферта или поръчка, се обръщайте към офисите на СТЕМО. 

Научавайте първи новини за компанията и информационните технологии! Запишете се за нашия бюлетин!