S4Trade за интелигентното търговско предприятие

S4Trade.bg - пакетно решение от СТЕМО за търговски предприятия

SAP екипът на СТЕМО разработи готово пакетно решение, за да превърне всяка бизнес организация в интелигентно търговско предприятие. Решението осигурява следните предимства:

 • Предефинирани бизнес процеси
 • Пълна документация по проекта
 • Утвърдена методология на внедряване
 • Работеща система от 4 до 6 месеца
 • Фиксиран бюджет
 • Скалируемо решение
 • Адаптиране към външни пазари
 • Бързи резултати

 

Основни изисквания на бизнеса към ERP

 • Да поддържа всички необходими бизнес процедури
 • Гъвкаво решение, възможност за бъдещо развитие
 • Разумен бюджет и ресурси, които могат да бъдат заделени
 • Предсказуема цена
 • Доказана методология за внедряване
 • Лесно за използване, след внедряване
 • Един изпълнител на всички изисквания

 

Обхват на решението

Бизнес процеси - част от пакетното решение (по функционалности на системата):

Управление на продажби

 • Управление на основни данни
 • Кредитни лимити
 • Оферта и проформа
 • Продажба на услуги
 • Продажба на стоки от склад
 • Продажба на стоки със специално снабдяване
 • Кредитни и дебитни известия

 

Покупки и складово стопанство

 • Управление на основни данни
 • Планиране на материални запаси
 • Заявяване на потребности
 • Управление на покупки
 • Връщане към доставчик
 • Материални движения
 • Инвентаризация
 • Интрастат

 

Управленско счетоводство (контролинг)

 • Счетоводство на разходните центрове
 • Счетоводство Приходни центрове
 • Анализ на рентабилност

 

Финансово счетоводство и дълготрайни активи

 • Счетоводство Главна книга
 • Счетоводство на вземанията
 • Счетоводство на задълженията
 • Счетоводство активи
 • Приключване на период
 • Интеграция с външни системи

 

Продажби от склад

Процес по продажба на стоки от склад, с издаване на фактура и плащане на фактура:

 S4Trade - pic1

 

Продажба със специално снабдяване

Процес по продажба на стоки с покупка от доставчик, получаване на фактура от доставчик и плащане:

 

S4Trade - pic2

 

Управлявайте бизнеса си интелигентно с S4Trade, като се възползвате от предимствата на големите компании в рамките на разумен бюджет и в кратки срокове. Намалете времето за обработка и автоматизирайте голям брой ръчни операции, което ще ви позволи да се фокусирате върху анализ на резултатите от дейността и вземането на правилни управленски решения за развитието на вашия бизнес.

Научавайте първи новини за компанията и информационните технологии! Запишете се за нашия бюлетин!