Технологични услуги

Проектираме, изграждаме и управляваме фундаментални ИТ системи, върху които се гради съвременния бизнес.

 

Мобилни услуги

Планиране и управление на потребители, устройства, приложения и свързаната мрежова инфраструктура.

 

Мрежови услуги

Проектиране, внедряване и управление на интегрирани комуникации и мрежова инфраструктура.

 

Сторидж услуги

Услуги за модернизация, висока надеждност и производителност, облачна трансформация, защита на данните, управление на данните и други свързани дейности.

 

Непрекъсваемост на бизнеса

Услуги за осигуряване непрекъсваемост на бизнеса и възстановяване на системите след критични събития, бедствия и аварии.

 

Системна интеграция

Изграждане и управление на високо-ефективна инфраструктура, която позволява на клиентите да се адаптират бързо към промените на пазара и стимулират иновациите.

 

Технологична поддръжка

Професионална поддръжка и управление на ИТ инфраструктура.

 

Облачни услуги, аутсорсинг и управляеми услуги

Изнесени услуги, които ви позволяват да се фокусирате върху приоритетите на вашия бизнес към ръст и иновации

Научавайте първи новини за компанията и информационните технологии! Запишете се за нашия бюлетин!