Управление на проекти

Квалифицираното лидерство е ключът към успеха на всеки проект. С подходящия ръководител на проект, вашият екип ще постигне резултатите, от които се нуждаете, като същевременно ще отговори на поставените цели за ефективност и производителност.

Осигурете на вашия екип опитни ръководители на проекти, ръководители на екипи, както и технически ръководители от СТЕМО. Нашите консултанти ви осигуряват планирането, координацията, комуникацията и погледа, които са в състояние да обединят уменията, таланта и ресурсите в продуктивен и успешен екип.

Методологията на СТЕМО за управление на проекти дефинира съвкупност от задачи и процеси, насочени към постигането на една или множество определени цели. Всеки проект има следните характеристики:

 • Определяне на специфичните цели и желани резултати на проекта
 • Дефиниране на процесите за одобрение
 • Определяне на заинтересованите групи и служители
 • Оценка на необходимите разходи, ресурси и определяне на основните етапи
 • Подготовка на план на проекта
 • Прилагане и текуща актуализация на плана в процеса на изпълнение
 • Постоянно и последователно взаимодействие с клиента

Проектът включва специфични процеси за управление:

 • Интеграция
 • Обхват
 • График
 • Разходи
 • Комуникация
 • Качество
 • Човешки ресурси
 • Оценка на риска

Тъй като ИТ проектите могат да бъдат доста зависими от сроковете за реализация, бюджетните ограничения и евентуални промени, СТЕМО отделя специално внимание на ефективното планиране на проекта. В допълнение към очевидното изискване за осигуряване на адекватни ресурси за нуждите на проекта, СТЕМО поставя на важно място процесите за управление на риска и управление на промените. И двата процеса са от решаващо значение за успешния резултат. 

Управлението на риска започва в началото на проекта с идентифициране на рискове и цялостна оценка. Оценката на риска включва описание на риска, както и оценка на вероятността даден риск да се превърне в проблем и възможното въздействие на такова събитие. Ключ към процеса на оценка на риска е подготовката на план за неутрализиране на риска и определянето на отговорник за изпълнението на плана, конкретно за всеки риск. Цялостният план за управление на риска на проекта се преглежда от ръководителя на проекта в СТЕМО в тясна координация с ръководителя на проекта на клиента. Обсъждането на плана за управление на риска е редовна тема на всички планирани срещи за преглед на статуса на проекта, както и на докладите за изпълнението на проекта. 

По отношение на различните "нива" на управление на проекти, ръководителите на проекти от СТЕМО могат да управляват както главно ниво за дадена организация, така и под-проекти на главния проект, когато е необходим ръководител за всяко под-ниво. Обикновено обхватът на под-проект се ограничава до единично приложение в рамките на корпоративното решение. Така например, при внедряването на ERP, отделни проекти биха могли да бъдат определени за всеки основен модул на приложението.

Нашият дългогодишен опит при реализиране на проекти, част от които с висока сложност и изисквания за сертифициране, дава увереност на клиентите за високото качество на услугите за управление на проекти, които предлагаме.

Научавайте първи новини за компанията и информационните технологии! Запишете се за нашия бюлетин!